“Auditul intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate de instituția publică sau care sunt în responsabilitatea acesteia, inclusiv asupra activității instituțiilor subordonate și asupra utilizării de către terți, indiferent de natura juridică a acestora, a fondurilor publice gestionate de aceștia din urmă în baza unei finanțări realizate de către instituția publică în cauză sau de către o instituție subordonată acesteia” (Ordonanta 119/1999).

Curs Auditor Intern in Sectorul Public Brasov

___________________

 • Cod COR: 241306
 • Tip curs: specializare
 • Ultima data de inscriere: 05.07.2024
 • Durata: 4 saptamani
 • Pret: 790 lei 750 lei (achitabili in 1 rata x 750 lei)
 • Incluse in pretul cursului: materiale didactice
 • Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei
 • vezi certificat de absolvire
 • Serie in curs de completare. Locuri limitate!

COMPETENTE CURS

 • Conceptul, principiile si functiile auditului intern;
 • Standardele internationale de audit;
 • Organizarea si dimensionarea functiei de audit intern si relatia acesteia cu alte forme de control;
 • Carta auditului intern si Normele metodologice privind exercitarea ativitatii de audit public intern in cadrul entitatilor publice;
 • Planificarea activitatii de audit public intern;
 • Comitetele de audit intern;
 • Auditul public intern in sistem de cooperare;
 • Atestarea auditorilor interni din sectorul public;
 • Raportarea anuala a activitatii de audit public intern;
 • Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern;
 • Identificarea si raportarea iregularitatilor, precum si a elementelor de frauda si coruptie;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate, de sistem si al performantei;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de evaluarea activitatii de audit public intern;
 • Tehnici, metode si instrumente de audit utilizate in realizarea misiunilor de audit public intern, inclusiv esantionarea;
 • Supervizarea misiunilor de audit public intern;
 • Organizarea si functionarea controlului intern managerial in Romania, implementarea standardelor de control intern si modele de control intern;
 • Evaluarea sistemului de control intern managerial;
 • Organizarea managementului riscurilor in entitatile publice si identificarea, evaluarea, tratarea, controlul si monitorizarea riscurilor;
 • Evaluarea procesului de managementul riscurilor;
 • Guvernanta corporativa in entitati si intreprinderi si Codurile de buna practica;
 • Evaluarea proceselor de guvernanta din entitatea publica;
 • Contabilitatea publica, organizarea, documentele primare, contabile si de sinteza contabila;
 • Tehnici si proceduri pentru reflectarea tranzactiilor privind activele, capitalurile si datoriile;
 • Evaluarea activitatii financiar-contabile;
 • Finante publice, rol, functii, factorii care influenteaza volumul resurselor si cheltuielilor publice;
 • Elaborarea bugetului, executia bugetara, deficit bugetar si datoria publica; necesitati de finantare;
 • Evaluarea activitatii specifice finantelor publice;
 • Management, concept, organizarea si functionarea procesului, principii si functii;
 • Evaluarea sistemului decizional al entitatii publice;
 • Utilizarea, functionarea, securitatea si intretinerea sistemelor de calcul;
 • Utilizarea programelor informatice pentru introducerea, prelucrarea, validarea, stocarea si securitatea datelor;
 • Evaluarea activitatii privind tehnologia informatiei;
 • Actele normative, actele juridice, elaborarea si actiunea in timp a acestora, actiunile juridice si caile de atac;
 • Contractele, norma juridica, raportul juridic, raspunderea juridica, insolventa si prescriptia;
 • Evaluarea activitatii juridice.

BENEFICII CURS

 • durata scurta a cursului
 • pregatirea profesionala alaturi de profesori cu experianta teoretica si practica
 • tehnici si metode moderne de predare/instruire/aplicatii practice canalizate pe stimularea creativitatii si interactivitatii cursantului, eliminand astfel stresul de la orele de curs (studii de caz, lucru in echipa, jocuri de rol, aplicatii cu fise de lucru, etc)
 • programul flexibil (stabilit la prima intalnire)
 • un pret „corect” al cursului, raportat la durata si complexitatea acestuia
 • certificate eliberate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei

FACILITATI CURS

 • inscriere si achitare online
 • discounturi aplicate grupurilor
 • posibilitatea de a revedea inregistrarile cursurilor online

CONTACT

Pentru a face primul pas spre inscriere, click aici